Xe tải Dongfeng Hoàng Huy C260 – 13 tấn thùng mui bạt giảm giá hấp dẫn

Xe tải Dongfeng Hoàng Huy C260 - 13 tấn thùng mui bạt giảm giá hấp dẫn

Xe tải Dongfeng Hoàng Huy C260 – 13 tấn thùng mui bạt giảm giá hấp dẫn